ტელ. 555-302-990 მონოლითური კიბეები
  ფასები   კიბის ელემენტები  
  ჩვენი ნამუშევრები   ჩვენს შესახებ  
მთავარი

ამოსხმული კიბეები, თანამედროვე კიბეები, დახვეწილი კიბეები, ელიტური კიბეები, მდიდრული კიბეები, ორიგინალური კიბეები, ექსკლუზივური კიბეები, ლამაზი კიბეები, მონოლითის კიბეები, მონოლითური კიბეები, ბეტონის კიბეები, რკინა ბეტონის კიბეები, ნებისმიერი სირთულის კიბეები, ნებისმიერი ფორმის კიბეები,  უსაყრდენო კიბეები, მსუბუქი კიბეები, დახვეული კიბეები, მრგვალი კიბეები, ოვალური კიბეები, მოხერხებული კიბეები

@mail


ახალი ტექნოლოგიები ყოველთვის იძლევიან ახალ შესაძლებლობებს. ასე მონოლითური კიბეების დამსახურებით ადმინისტრაციულმა შენობებმა, რესტორნებმა, კოტეჯებმა და ბინებმა შეიძინეს ახალი დიზაინური შესაძლებლობები. ერთფეროვნებსა და ერთგვაროვნების სანაცვლოდ მოგვევლინდნენ დახვეწილობა და ექსკლუზიური დიზაინი!  ერთ დღეს კიბე გახდა ჩვენი სახლის უმნიშვნელოვანესი არქიტექტურული ელემენტი, და არა მხოლოდ ზედა სართულზე ასასვლელად განკუთვნილი საფეხურების თანმიმდევრობა.  

როგორი უნდა იყოს თანამედროვე კიბე?

  1. უსაფრთხო

  2. პრაქტიკული

  3. მოხერხებული

  4. საიმედო

  5. დახვეწილი

 

რატომ მონოლითური კიბე?

  • მონოლითური კიბე არის მყარი და ხანგრძლივი ექსპლუატაციაში:

არმატურებისაგან შედგენილი მონოლითური კიბის კარკასი უზრუნველყობს კარგ წინააღმდეგობას დინამიური და სტატიკური დატვირთვების მიმართ, ასევე იცავს ბეტონს ბზარების წარმოქმნისაგან

  • მონოლითური კიბე ვარგისიანია ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში:

ბეტონი არ იშლება სინესტისაგან, ტემპერატურის ცვლილებისაგან და ატმოსფერული ზემოქმედებისაგან, ფოლადის არმატურა კი სანდოდ არის დაცული გარე ზემოქმედებისაგან

  • მონოლითური კიბე ცეცხლგამძლეა:

ბეტონი უმაღლესად ეთანადება ყველაზე მკაცრ უსაფრთხოების მოთხოვნებს ცეცხლგამძლეობის თვალსაზრისით, რაც ნიშნავს რომ იდეალურად უხდება როგორც საზოგადოებრივ, ასევე საცხოვრებელ შენობა ნაგებობებს

  • მონოლითური კიბე უსაზღვრო შესაძლებლობები არქიტექტურული დიზაინისათვის:

მონოლითური კიბის დამზადების ტექნოლოგია გვაძლევს ნებისმიერი რთული ფორმების შერჩევის და ყველაზე განსაკუთრებული დიზაინური ჩანაფიქრების რეალიზაციის შესაძლებლობას

  • მონოლითური კიბე უნივერსალურია ნებისმიერი სახის მოპირკეთებისათვის:

მონოლითური კიბის დეკორი შეიძლება იყოს ნებისმიერი: მარმარილო, კერამიკული ფილა, ბუნებრივი ქვა, ხე და ა.შ, რაც უფლებას გვაძლევს ამოვხსნათ ნებისმიერი დიზაინური ამოცანები

როგორც ხედავთ რკინა-ბეტონის მონოლითურ კიბეებს აქვთ უპირატესობა ყველა მაჩვენებლებში სხვა დანარჩენი ტიპის კიბეებთან. ასეთი ტიპის კიბეები გახდებიან თქვენი სახლის ან დაწესებულების ღირსეული დამშვენება.