ტელ. 555-302-990 მონოლითური კიბეები
  ფასები   კიბის ელემენტები  
  ჩვენი ნამუშევრები   ჩვენს შესახებ  
მთავარი   @mail

კიბის კარკასის საორიენტაციო ღირებულება(F) განისაზღვრება ფორმულით:     

F = N*D*(P+M)
  N - საფეხურების რაოდენობა

მაგ:   120 სმ. სიგანის 17 საფეხურიანი კიბის კარკასი

D - კიბის სიგანე მეტროებში

კიბე მთლიანი ფსკერით                       17*1,2*(40+45)=1734$

P - ერთი საფეხურის ფასი

კიბე ტეხილი ფსკერით ჩანებზე      17*1,2*(110+65)=3570$

M - ერთი საფეხურის მასალის ფასი(45$ - 70$)

 

40$-დან

კიბე  მთლიანი ფსკერით

კიბე მზიდი კოჭების გარეშე, ის თავის თავად წარმოადგენს მზიდ კონსტრუქციას, კიბის ფსკერი კი მთლიანი დახრილი სიბრტყეა


60$-დან

კიბე მთლიანი ფსკერით კოსოურებზე

საფეხურები ეყრდნობიან მზიდ კოჭებს (კოსოურებს) ზემოდან, კიბის ფსკერი კი მთლიანი დახრილი სიბრტყეა


80$-დან

კიბე მთლიანი ფსკერით ჩანებზე

საფეხურები მიერთვიან მზიდ კოჭებს (ჩანებს) გვერდიდან, კიბის ფსკერი კი მთლიანი დახრილი სიბრტყეა


95$-დან

კიბე ტეხილი ფსკერით კოსოურებზე

საფეხურები ეყრდნობიან მზიდ კოჭებს (კოსოურებს) ზემოდან, კიბის ფსკერი კი ტეხილი დახრილობაა


110$-დან

კიბე ტეხილი ფსკერით ჩანებზე

საფეხურები მიერთვიან მზიდ კოჭებს (ჩანებს) გვერდიდან, კიბის ფსკერი კი ტეხილი დახრილობაა


95$-დან

კიბე გამჭვირვალე საფეხურებით კოსოურებზე

საფეხურები ეყრდნობიან მზიდ კოჭებს (კოსოურებს) ზემოდან, საფეხურებს შორის კი ცარიელი სივრცეა


110$-დან

კიბე გამჭვირვალე საფეხურებით ჩანებზე

საფეხურები მიერთვიან მზიდ კოჭებს (ჩანებს) გვერდიდან, საფეხურებს შორის კი ცარიელი სივრცეა


80$-დან

კიბე კონსოლური საფეხურებით კოსოურზე

კიბის საფეხურებს შორის ცარიელი სივრცეა, საფეხურები კი ეყრდნობიან ერთი გვერდითი მხარით მზიდ კოჭს (კოსოურს) ზემოდან


95$-დან

კიბე კონსოლური საფეხურებით ჩანაზე

კიბის საფეხურებს შორის ცარიელი სივრცეა, საფეხურები კი მიერთვიან ერთი გვერდითი მხარით მზიდ კოჭს (ჩანას) გვერდიდან