ტელ. 555-302-990 მონოლითური კიბეები
  კიბეების კლასიფიკაცია   კიბის ელემენტები  
  ჩვენი ნამუშევრები   ჩვენს შესახებ  
მთავარი   @mail

 

კიბე  მთლიანი ფსკერით

კიბე მზიდი კოჭების გარეშე, ის თავის თავად წარმოადგენს მზიდ კონსტრუქციას, კიბის ფსკერი კი მთლიანი დახრილი სიბრტყეა


კიბე მთლიანი ფსკერით კოსოურებზე

საფეხურები ეყრდნობიან მზიდ კოჭებს (კოსოურებს) ზემოდან, კიბის ფსკერი კი მთლიანი დახრილი სიბრტყეა


კიბე მთლიანი ფსკერით ჩანებზე

საფეხურები მიერთვიან მზიდ კოჭებს (ჩანებს) გვერდიდან, კიბის ფსკერი კი მთლიანი დახრილი სიბრტყეა


კიბე ტეხილი ფსკერით კოსოურებზე

საფეხურები ეყრდნობიან მზიდ კოჭებს (კოსოურებს) ზემოდან, კიბის ფსკერი კი ტეხილი დახრილობაა


კიბე ტეხილი ფსკერით ჩანებზე

საფეხურები მიერთვიან მზიდ კოჭებს (ჩანებს) გვერდიდან, კიბის ფსკერი კი ტეხილი დახრილობაა


კიბე გამჭვირვალე საფეხურებით კოსოურებზე

საფეხურები ეყრდნობიან მზიდ კოჭებს (კოსოურებს) ზემოდან, საფეხურებს შორის კი ცარიელი სივრცეა


კიბე გამჭვირვალე საფეხურებით ჩანებზე

საფეხურები მიერთვიან მზიდ კოჭებს (ჩანებს) გვერდიდან, საფეხურებს შორის კი ცარიელი სივრცეა


კიბე კონსოლური საფეხურებით კოსოურზე

კიბის საფეხურებს შორის ცარიელი სივრცეა, საფეხურები კი ეყრდნობიან ერთი გვერდითი მხარით მზიდ ���ოჭს (კოსოურს) ზემოდან


კიბე კონსოლური საფეხურებით ჩანაზე

კიბის საფეხურებს შორის ცარიელი სივრცეა, საფეხურები კი მიერთვიან ერთი გვერდითი მხარით მზიდ კოჭს (ჩანას) გვერდიდან